Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 12

Zrušení platby daně z nabytí nemovitých věcí

7.10.2020 Daň z nabytí nemovitých věcí hradil dosud kupující a to ve výši 4% z ceny nemovitosti, vždy do konce třetího měsíce následujícího po.. více »

Novinky na katastru

5.2.2020 V souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, kdy se mění některé zákony v oblasti daní, dochází ke změně částky poplatku na.. více »

Daň z nabytí nemovitých věcí

2.10.2019 Dlouho diskutované téma daně z nabytí nemovitých věcí projednávali senátoři, kdy navrhli tuto daň zrušit. Poslanecká sněmovna je však.. více »

Předkupní právo

13.9.2019 Předkupní právo se vztahuje pouze na věci nemovité. Při převodu spoluvlastnického podílu se neuplatní předkupní právo v případě, že se.. více »

Najdete nás na Facebooku
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Předkupní právo

Předkupní právo

13.9.2019 Předkupní právo se vztahuje pouze na věci nemovité. Při převodu spoluvlastnického podílu se neuplatní předkupní právo v případě, že se jedná o přechod spoluvlastnického podílu např. v rámci dědického řízení a dále při převodu spoluvlastnického podílu na osobu blízkou – příbuzného v přímé řadě (sourozence, manžela, jiné osoby v rodinném poměru).

V případě, že se tedy bude převádět spoluvlastnický podíl na nemovité věci na osobu, která není osobou blízkou, je spoluvlastník povinen učinit ostatním spoluvlastníkům písemnou nabídku na odkoupení tohoto podílu. Povinnost mu vzniká při uzavření smlouvy, kterou se spoluvlastnický podíl převádí,  tzn. kupní smlouvy nebo darovací smlouvy, kdy se takováto smlouva uzavírá s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. V případě, že kdokoli ze spoluvlastníků předkupního práva využije, převodní smlouva pak pozbývá platnosti a účinnosti.

V nabídce, kterou převodce (spoluvlastník) učiní ostatním spoluvlastníkům, je povinen je seznámit se všemi podmínkami a obsahem uzavřené smlouvy s třetí osobou (kupní cenou, platebními podmínkami)

Pokud spoluvlastníci nabídku přijmou, převod se uskuteční za stejných podmínek, jako byly sjednány s třetí osobou přičemž:

  • v případě, že je spoluvlastníků více a nedohodnou-li se jinak, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikostí svých podílů
  •  v případě, že se jedná o převod bezúplatný, musí spoluvlastníci uhradit převodci obvyklou cenu převáděného podílu na nemovité věci.

Pokud spoluvlastníci svého předkupního práva nevyužijí a neuplatní ho, je vhodné, aby se všichni písemně tohoto předkupního práva vzdali.