Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 13

Zrušení platby daně z nabytí nemovitých věcí

7.10.2020 Daň z nabytí nemovitých věcí hradil dosud kupující a to ve výši 4% z ceny nemovitosti, vždy do konce třetího měsíce následujícího po.. více »

Novinky na katastru

5.2.2020 V souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, kdy se mění některé zákony v oblasti daní, dochází ke změně částky poplatku na.. více »

Daň z nabytí nemovitých věcí

2.10.2019 Dlouho diskutované téma daně z nabytí nemovitých věcí projednávali senátoři, kdy navrhli tuto daň zrušit. Poslanecká sněmovna je však.. více »

Předkupní právo

13.9.2019 Předkupní právo se vztahuje pouze na věci nemovité. Při převodu spoluvlastnického podílu se neuplatní předkupní právo v případě, že se.. více »

Najdete nás na Facebooku
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Pronájem nemovitosti – nájemní smlouva

Pronájem nemovitosti – nájemní smlouva

29.6.2018 Vlastníte nemovitost a chcete ji pronajmout? Jak správně sepsat nájemní smlouvu a jaké náležitosti by měla obsahovat?

Pokud se obrátíte na realitní kancelář, máte jistotu, že je smlouva řádně sepsána jejími právníky. V případě, že nemovitost chcete pronajmout bez pomoci realitní kanceláře, existuje spousta vzorů nájemních smluv, ale aby jste nemuseli  řešit různá úskalí, spojená např. s nezaplacením nájmu nebo škodami způsobenými nájemci na vybavení nemovitosti, je dobré mít smlouvu řádně ošetřenou.

Nový občanský zákoník je na straně nájemců a chrání více je než pronajímatele, proto je důležité nájemní smlouvu dobře sepsat.

Samozřejmostí je v nájemní smlouvě uvést údaje na pronajímatele a nájemce tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a předmět nájmu (bytová jednotka, dům). Vybavení, stav nemovitosti, stavy měřičů, datum předání to vše je sepsáno v předávacím protokolu, který je přílohou nájemní smlouvy.

Nájemní vztah se uzavírá nejlépe na dobu určitou zpravidla jeden rok s možností prodloužení. Dále se sjednává výše nájemného s možností nájem zvyšovat s ohledem na vývoj inflace, úhrada za energie, kdy a jak budou vyúčtovány. Spousta pronajímatelů požaduje, aby si nájemce napsal elektřinu a plyn na své jméno. Samozřejmě i toto má své pro i proti. V případě, že uzavře nájemce smlouvy s dodavateli na své jméno, nemáte kontrolu nad tím, zda služby hradí nebo nikoliv a může dojít i k odpojení hodin, což jsou zase komplikace a náklady.

Také si ve smlouvě stanovte, jaké případné opravy může nájemce sám provádět, úhradu těchto oprav, možné úpravy apod. Neméně důležitá a samozřejmostí je kauce, většinou ve výši jednoho až tří nájmů, kterou můžete použít v případě, že nájemce neuhradí nájemné, zničí vybavení apod. Co se týká počtu osob v pronájmu, je dobré zakázat ve smlouvě přibrání dalších osob, jelikož ze zákona má nájemce pouze povinnost oznámit počet osob a může tak přibrat kohokoliv i bez Vašeho souhlasu, což by mohl být problém. Také nemůžete nájemníkovi zakázat chov domácích mazlíčků či kouření v bytě, ale pokud si toto ve smlouvě stanovíte, po vzájemné dohodě samozřejmě podepsat můžete a v případě porušení požadovat např. jednorázovou sankci nebo ukončení nájmu.

Pronájem zanikne buď uplynutím doby, na kterou byl sjednán, může být ukončen ihned, z důvodu hrubého porušení smlouvy a nebo stanovenou výpovědné lhůtou.