Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 13

Zrušení platby daně z nabytí nemovitých věcí

7.10.2020 Daň z nabytí nemovitých věcí hradil dosud kupující a to ve výši 4% z ceny nemovitosti, vždy do konce třetího měsíce následujícího po.. více »

Novinky na katastru

5.2.2020 V souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, kdy se mění některé zákony v oblasti daní, dochází ke změně částky poplatku na.. více »

Daň z nabytí nemovitých věcí

2.10.2019 Dlouho diskutované téma daně z nabytí nemovitých věcí projednávali senátoři, kdy navrhli tuto daň zrušit. Poslanecká sněmovna je však.. více »

Předkupní právo

13.9.2019 Předkupní právo se vztahuje pouze na věci nemovité. Při převodu spoluvlastnického podílu se neuplatní předkupní právo v případě, že se.. více »

Najdete nás na Facebooku
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Služebnosti (věcná břemena)

Služebnosti (věcná břemena)

4.5.2018 Nový občanský zákoník upravil podrobněji věcná břemena (služebnosti), než bylo v předchozích letech. Nyní je možné zřídit věcné břemeno (služebnost) i k věcem movitým, což dříve možné nebylo a věcné břemeno šlo, podle starého občanského zákoníku, zřídit pouze k věcem nemovitým.

Věcná břemena (služebnosti) se vztahují vždy k určité věci a ostatní musí tato práva dodržovat a respektovat. Omezují vlastníka konkrétní věci ve prospěch někoho jiného např. tím, že je vlastník povinen něco konat (odevzdávat úrodu…), ale také třeba něco trpět nebo umožnit např. přístup přes svůj pozemek, vést vodu apod. nebo se i něčeho zdržet jako třeba neoplotit pozemek.

Věcná břemena rozděluje nový občanský zákoník na dvě základní podskupiny:

Služebnosti – vlastník věci musí ve prospěch někoho jiného něco trpět nebo se něčeho zdržet. Přičemž Osobní služebnost se vztahuje vždy ke konkrétní osobě a nelze převést na jinou osobu např. služebnost užívání a Pozemková služebnost se vztahuje k vlastnictví určité nemovitosti a opravňuje tedy pak každého vlastníka této nemovitosti např. právo chůze a jízdy

Reálná břemena – zavazují vlastníka věci - povinného, aby ve prospěch oprávněného něco konal nebo dával. Reálné břemeno slouží pouze konkrétní osobě.

Nejčastěji se setkáváme s věcnými břemeny, zapsaných v katastru nemovitostí, v podobě služebností doživotního užívání a služebností inženýrských sítí (právo zřídit na služebném pozemku např. energetické, vodovodní, kanalizační nebo jiné vedení).

Zřízení věcných břemen je možno za úplatu nebo bezúplatně a nejčastěji se sjednává na základě smlouvy. K věcnému břemenu zřizovanému k nemovitostem musí být vždy smlouva písemná a věcné břemeno se tímto zapisuje do katastru nemovitostí.